nyt fra Favrskov4ren.dk

16. november 2022 Slået fra Af peter

Fra Houlbjerg
Nyt fra Netselskabet N1
På grund af planlagt kabel-/ledningsarbejde er vi nødsaget til at afbryde strømmen. Afbrydelsen vil finde sted fra onsdag d. 16. november 10:00 til 12:00
Vi beklager de gener, afbrydelsen kan medføre.

https://www.facebook.com/407456374905470/posts/439949788322795,https://www.facebook.com/407456374905470/posts/439949788322795,https://www.facebook.com/407456374905470/posts/439949788322795