Foreningens formål

Fællesrådets formålsparagraffer

Fællesrådet arbejder for at:

  • skabe en fælles helhedsplan for Lilleåskolens distrikt
  • være en stærk og aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid
  • fremme landsbyklyngens interesser
  • profilere landsbyklyngen som en ”samlet enhed” og øge bosætningen i Lilleåskolens distrikt
  • skabe overblik over og profilere landsbyklyngens ressourcer (erhverv og forening), så de samlede, lokale ressourcer udnyttes bedre
  • fremme og fremhæve tilbud og muligheder for borgere, tilflyttere og turister
  • styrke kommunikationen og fællesskabet borgerne imellem, så der skabes et stærkere fællesskab på tværs af sognegrænserne
  • styrke samarbejdet med og mellem de lokale foreninger og erhvervslivet
  • muliggøre større fællesarrangementer og fællesfaciliteter i landsbyklyngen til fælles gavn og glæde
  • fremme lokal bæredygtighed