Samkørsel

Samkørsel og MinLandsby

Som mange allerede ved, aå har Favrskov4ren investeret i MinLandsby som både app og en portal til alle foreninger, som kan benytte den til at få deres nyheder og events ud til et bredt publikum såvel som deres egne medlemmer.

men MinLandsby rummer meget mere end det:

Hvis I benytter MinLandsby App’en så kan I nu tilbyde og finde lift til en gruppe/forening. 

Hvis nu f.eks. at Houlbjerg Borgerforening arrangerer en tur til Aarhus, så kan dem, der følger Houlbjerg Borgerforening på MinLandsby App’en lægge op i samkørsel, hvis de kører og har ledige pladser i bilen.

Idet det lægges op vil alle der følger Houlbjerg Borgerforening få besked om, at den person tilbyder et lift og hvor mange ledige pladser der er .

Man kan også den anden vej anmode om der er nogen som kan tilbyde et lift.

Se mere om det på denne video. Den starter på 4 minutter og 47 sekunder hvor alt om samkørsel vises.

Se gerne hele videoen for at lære mere om MinLandsby